Δήμος Μήλου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν εκδοθεί και ήδη έχει ξεκινήσει η αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης.

Όσοι από εσάς επιθυμείτε να εξοφλήσετε το λογαριασμό σας και πριν από την παραλαβή του ειδοποιητηρίου μπορείτε να προσέλθετε στο Ταμείο του Δήμου μας, Δευτέρα με Πέμπτη 8:00- 13:00.

Επιπλέον, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι όσοι καταναλωτές έχουν εκκρεμότητες σε οφειλές από παρελθόντα οικονομικά έτη έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησής τους. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και για όσους δεν υπαχθούν στη ρύθμιση, ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων είσπραξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μήλου στα τηλέφωνα 2287360127, 2287360121.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία!