Δήμος Μήλου

Με την υπ’ αριθμόν 49/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε ως προσωρινός ανάδοχος της σύμβασης για την εκτέλεση κατασκευής του έργου με α/α συστήματος 180969, με τίτλο:

«Κατασκευή ΧΥΤΥ Μήλου και μονάδας κομποστοποίησης βιοαποβλήτων Μήλου» τον Οικονομικό Φορέα: «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ με δ.τ. "ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε."» ο οποίος προσέφερε συνολικά τιμή 3.003.055,90€ (χωρίς ΦΠΑ) για όλο το έργο.

Το ποσό περιλαμβάνει το κατασκευαστικό κόστος, το κόστος για την προμήθεια του εξοπλισμού και το λειτουργικό κόστος χωρίς ΦΠΑ χωρίς να περιλαμβάνεται το δικαίωμα της προαίρεσης.

Η διαδικασία για τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου (όπως και του υποέργου «Κατασκευή οδού πρόσβασης προς ΧΥΤ Μήλου») δεν ολοκληρώθηκε, ως όφειλε, από την προηγούμενη δημοτική Αρχή στις 30 Αυγούστου 2019.

Με παρέμβαση του νεοεκλεγμένου τότε Δημάρχου Μήλου, Μανώλη Μικέλη, ζητήθηκε χρονική πίστωση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές διαδικασίες (απαλλοτριώσεις) για την ολοκλήρωση της ένταξης του έργου και την έναρξη των διαγωνισμών ανάθεσης.

Δήμος Μήλου