Δήμος Μήλου

dimos-logo2016

Ο Δήμος Μήλου ενημερώνει ότι η διακοπή της υδροδότησης στις Πλάκες, στον Φυροπόταμο και στην Βουνάλα Τριοβασάλου οφείλεται σε βλάβη και θα αποκατασταθεί εντός της ημέρας.

Η διακοπή στην περιοχή του Αδάμαντα οφείλεται σε ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο από εργασίες ιδιώτη και θα αποκατασταθεί άμεσα από το συνεργείο του Δήμου.