Δήμος Μήλου

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, επιδεικνύοντας έμπρακτη μέριμνα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος σε όλες τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις ευθύνης του, την Πέμπτη 4/6 και την Παρασκευή 5/6/2020, εκτέλεσε Εκπαίδευση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Η εκπαίδευση, για μία ακόμα φορά, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εξειδικευμένης επιχείρηση "ΜΕΤΟΠΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", η οποία εκτός των άλλων έχει υπάρξει πολύτιμος αρωγός του ΔΛΤ και σε πραγματικά περιστατικά ρύπανσης.

Το θεωρητικό τμήμα της Εκπαίδευσης έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου στην Αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου. Κατά τη διάρκειά του αναλύθηκαν θέματα που αφορούσαν στους τύπους ρυπογόνων ουσιών που ενδέχεται να εισέλθουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, στους τρόπους εισροής αυτών, αλλά και στις μεθόδους αντιμετώπισης ανάλογων συμβάντων, όπως και στα μέσα που χρησιμοποιούνται, ώστε όλες οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν να είναι αποτελεσματικές.

Παράλληλα η εκπαίδευση διεξήχθη τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας από τον Κορωναϊό COVID-19, κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την 5η Ιουνίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στο Λιμένα του Αδάμαντα. Αρχικά η Ομάδα Αντιρρύπανσης του ΔΛΤ που συγκροτείται από εθελοντές του Νησιού μας, συγκεντρώθηκε στο Λιμένα και ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών που διαθέτουμε, παρουσιάστηκε ενδελεχώς, ενώ αναλύθηκαν και οι τρόποι χρήσης αυτού, ανάλογα με τη φύση της διαρρεούσης ουσίας που ενδέχεται να παρατηρηθεί.

Εν συνεχεία εκτελέστηκε Άσκηση Αντιρρύπανσης, το σενάριο της οποίας προέβλεπε Διαρροή Πετρελαιοειδών Αποβλήτων από ελλιμενισμένο εντός του Λιμένα Αδάμαντα σκάφος. Η αντιμετώπιση της υποτιθέμενης διαρροής πραγματοποιήθηκε με την παρέαση Πλωτών Φραγμάτων πέριξ αυτού, αλλά και γειτνιαζόντων σκαφών, και την απαραίτητη επιχειρησιακά αγκυροβόλησή τους.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, επιδεικνύοντας έμπρακτη μέριμνα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος σε όλες τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις ευθύνης του, την Πέμπτη 4/6 και την Παρασκευή 5/6/2020, εκτέλεσε Εκπαίδευση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Η εκπαίδευση, για μία ακόμα φορά, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εξειδικευμένης επιχείρηση "ΜΕΤΟΠΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", η οποία εκτός των άλλων έχει υπάρξει πολύτιμος αρωγός του ΔΛΤ και σε πραγματικά περιστατικά ρύπανσης.

Το θεωρητικό τμήμα της Εκπαίδευσης έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου στην Αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου. Κατά τη διάρκειά του αναλύθηκαν θέματα που αφορούσαν στους τύπους ρυπογόνων ουσιών που ενδέχεται να εισέλθουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, στους τρόπους εισροής αυτών, αλλά και στις μεθόδους αντιμετώπισης ανάλογων συμβάντων, όπως και στα μέσα που χρησιμοποιούνται, ώστε όλες οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν να είναι αποτελεσματικές.

Παράλληλα η εκπαίδευση διεξήχθη τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας από τον Κορωναϊό COVID-19, κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την 5η Ιουνίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στο Λιμένα του Αδάμαντα. Αρχικά η Ομάδα Αντιρρύπανσης του ΔΛΤ που συγκροτείται από εθελοντές του Νησιού μας, συγκεντρώθηκε στο Λιμένα και ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών που διαθέτουμε, παρουσιάστηκε ενδελεχώς, ενώ αναλύθηκαν και οι τρόποι χρήσης αυτού, ανάλογα με τη φύση της διαρρεούσης ουσίας που ενδέχεται να παρατηρηθεί.  

Εν συνεχεία εκτελέστηκε Άσκηση Αντιρρύπανσης, το σενάριο της οποίας προέβλεπε Διαρροή Πετρελαιοειδών Αποβλήτων από ελλιμενισμένο εντός του Λιμένα Αδάμαντα σκάφος. Η αντιμετώπιση της υποτιθέμενης διαρροής πραγματοποιήθηκε με την παρέαση Πλωτών Φραγμάτων πέριξ αυτού, αλλά και γειτνιαζόντων σκαφών, και την απαραίτητη επιχειρησιακά αγκυροβόλησή τους.

Δια του παρόντος ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΛΤ Μήλου ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες στην ανωτέρω Εκπαίδευση και συγκεκριμένα του Λιμεναρχείο Μήλου, τη VICHOS TUGS που διέθεσε κατάλληλο σκάφος και προσωπικό, τους εθελοντές του Δήμου Κους Γ. Κυρίτση, Μ. Σαρακηνό, Γ. Μπάκρη, Αθ. Μπάκρη και Γ. Κούρτη, τους εθελοντές από τη ΔΕΗ Κους Α. Βήχο, Β. Κασιμάτη, Γ. Αγγελόπουλο, Ι. Ρούσσο, Θ. Συρίγο, Φ. Βικελή, καθώς και τους εθελοντές Κους Α. Σιδέρη (Αφαλάτωση Μήλου) και Ι. Τούρλο (IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά), η δε Εκπαίδευση δε θα ήταν εξίσου επιτυχημένη χωρίς τη συνεισφορά του Κυρίου Δ. Ξυδούς.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ δηλώνει εμφανώς ικανοποιημένος από το επίπεδο συμμετοχής και ετοιμότητας που επέδειξαν οι προαναφερθέντες και έχει τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού ρυπάνσεως, η αντιμετώπισή του θα είναι άμεση και καθ' όλα αποτελεσματική, με σκοπό την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος όλου του Νησιού μας.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, επιδεικνύοντας έμπρακτη μέριμνα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος σε όλες τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις ευθύνης του, την Πέμπτη 4/6 και την Παρασκευή 5/6/2020, εκτέλεσε Εκπαίδευση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Η εκπαίδευση, για μία ακόμα φορά, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εξειδικευμένης επιχείρηση "ΜΕΤΟΠΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", η οποία εκτός των άλλων έχει υπάρξει πολύτιμος αρωγός του ΔΛΤ και σε πραγματικά περιστατικά ρύπανσης.

Το θεωρητικό τμήμα της Εκπαίδευσης έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου στην Αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου. Κατά τη διάρκειά του αναλύθηκαν θέματα που αφορούσαν στους τύπους ρυπογόνων ουσιών που ενδέχεται να εισέλθουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, στους τρόπους εισροής αυτών, αλλά και στις μεθόδους αντιμετώπισης ανάλογων συμβάντων, όπως και στα μέσα που χρησιμοποιούνται, ώστε όλες οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν να είναι αποτελεσματικές.

Παράλληλα η εκπαίδευση διεξήχθη τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας από τον Κορωναϊό COVID-19, κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την 5η Ιουνίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στο Λιμένα του Αδάμαντα. Αρχικά η Ομάδα Αντιρρύπανσης του ΔΛΤ που συγκροτείται από εθελοντές του Νησιού μας, συγκεντρώθηκε στο Λιμένα και ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών που διαθέτουμε, παρουσιάστηκε ενδελεχώς, ενώ αναλύθηκαν και οι τρόποι χρήσης αυτού, ανάλογα με τη φύση της διαρρεούσης ουσίας που ενδέχεται να παρατηρηθεί.  

Εν συνεχεία εκτελέστηκε Άσκηση Αντιρρύπανσης, το σενάριο της οποίας προέβλεπε Διαρροή Πετρελαιοειδών Αποβλήτων από ελλιμενισμένο εντός του Λιμένα Αδάμαντα σκάφος. Η αντιμετώπιση της υποτιθέμενης διαρροής πραγματοποιήθηκε με την παρέαση Πλωτών Φραγμάτων πέριξ αυτού, αλλά και γειτνιαζόντων σκαφών, και την απαραίτητη επιχειρησιακά αγκυροβόλησή τους. 

Δια του παρόντος ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΛΤ Μήλου ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες στην ανωτέρω Εκπαίδευση και συγκεκριμένα του Λιμεναρχείο Μήλου, τη VICHOS TUGS που διέθεσε κατάλληλο σκάφος και προσωπικό, τους εθελοντές του Δήμου Κους Γ. Κυρίτση, Μ. Σαρακηνό, Γ. Μπάκρη, Αθ. Μπάκρη και Γ. Κούρτη, τους εθελοντές από τη ΔΕΗ Κους Α. Βήχο, Β. Κασιμάτη, Γ. Αγγελόπουλο, Ι. Ρούσσο, Θ. Συρίγο, Φ. Βικελή, καθώς και τους εθελοντές Κους Α. Σιδέρη (Αφαλάτωση Μήλου) και Ι. Τούρλο (IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά), η δε Εκπαίδευση δε θα ήταν εξίσου επιτυχημένη χωρίς τη συνεισφορά του Κυρίου Δ. Ξυδούς.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ δηλώνει εμφανώς ικανοποιημένος από το επίπεδο συμμετοχής και ετοιμότητας που επέδειξαν οι προαναφερθέντες και έχει τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού ρυπάνσεως, η αντιμετώπισή του θα είναι άμεση και καθ' όλα αποτελεσματική, με σκοπό την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος όλου του Νησιού μας.  

Δια του παρόντος ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΛΤ Μήλου ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες στην ανωτέρω Εκπαίδευση και συγκεκριμένα του Λιμεναρχείο Μήλου, τη VICHOS TUGS που διέθεσε κατάλληλο σκάφος και προσωπικό, τους εθελοντές του Δήμου Κους Γ. Κυρίτση, Μ. Σαρακηνό, Γ. Μπάκρη, Αθ. Μπάκρη και Γ. Κούρτη, τους εθελοντές από τη ΔΕΗ Κους Α. Βήχο, Β. Κασιμάτη, Γ. Αγγελόπουλο, Ι. Ρούσσο, Θ. Συρίγο, Φ. Βικελή, καθώς και τους εθελοντές Κους Α. Σιδέρη (Αφαλάτωση Μήλου) και Ι. Τούρλο (IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά), η δε Εκπαίδευση δε θα ήταν εξίσου επιτυχημένη χωρίς τη συνεισφορά του Κυρίου Δ. Ξυδούς.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ δηλώνει εμφανώς ικανοποιημένος από το επίπεδο συμμετοχής και ετοιμότητας που επέδειξαν οι προαναφερθέντες και έχει τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού ρυπάνσεως, η αντιμετώπισή του θα είναι άμεση και καθ' όλα αποτελεσματική, με σκοπό την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος όλου του Νησιού μας.