Μήλος

Δήμος Μήλου

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, επιδεικνύοντας έμπρακτη μέριμνα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος σε όλες τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις ευθύνης του, την Πέμπτη 4/6 και την Παρασκευή 5/6/2020, εκτέλεσε Εκπαίδευση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Η εκπαίδευση, για μία ακόμα φορά, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εξειδικευμένης επιχείρηση "ΜΕΤΟΠΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", η οποία εκτός των άλλων έχει υπάρξει πολύτιμος αρωγός του ΔΛΤ και σε πραγματικά περιστατικά ρύπανσης.

Το θεωρητικό τμήμα της Εκπαίδευσης έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου στην Αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου. Κατά τη διάρκειά του αναλύθηκαν θέματα που αφορούσαν στους τύπους ρυπογόνων ουσιών που ενδέχεται να εισέλθουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, στους τρόπους εισροής αυτών, αλλά και στις μεθόδους αντιμετώπισης ανάλογων συμβάντων, όπως και στα μέσα που χρησιμοποιούνται, ώστε όλες οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν να είναι αποτελεσματικές.

Παράλληλα η εκπαίδευση διεξήχθη τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας από τον Κορωναϊό COVID-19, κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την 5η Ιουνίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στο Λιμένα του Αδάμαντα. Αρχικά η Ομάδα Αντιρρύπανσης του ΔΛΤ που συγκροτείται από εθελοντές του Νησιού μας, συγκεντρώθηκε στο Λιμένα και ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών που διαθέτουμε, παρουσιάστηκε ενδελεχώς, ενώ αναλύθηκαν και οι τρόποι χρήσης αυτού, ανάλογα με τη φύση της διαρρεούσης ουσίας που ενδέχεται να παρατηρηθεί.

Εν συνεχεία εκτελέστηκε Άσκηση Αντιρρύπανσης, το σενάριο της οποίας προέβλεπε Διαρροή Πετρελαιοειδών Αποβλήτων από ελλιμενισμένο εντός του Λιμένα Αδάμαντα σκάφος. Η αντιμετώπιση της υποτιθέμενης διαρροής πραγματοποιήθηκε με την παρέαση Πλωτών Φραγμάτων πέριξ αυτού, αλλά και γειτνιαζόντων σκαφών, και την απαραίτητη επιχειρησιακά αγκυροβόλησή τους.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, επιδεικνύοντας έμπρακτη μέριμνα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος σε όλες τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις ευθύνης του, την Πέμπτη 4/6 και την Παρασκευή 5/6/2020, εκτέλεσε Εκπαίδευση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Η εκπαίδευση, για μία ακόμα φορά, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εξειδικευμένης επιχείρηση "ΜΕΤΟΠΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", η οποία εκτός των άλλων έχει υπάρξει πολύτιμος αρωγός του ΔΛΤ και σε πραγματικά περιστατικά ρύπανσης.

Το θεωρητικό τμήμα της Εκπαίδευσης έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου στην Αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου. Κατά τη διάρκειά του αναλύθηκαν θέματα που αφορούσαν στους τύπους ρυπογόνων ουσιών που ενδέχεται να εισέλθουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, στους τρόπους εισροής αυτών, αλλά και στις μεθόδους αντιμετώπισης ανάλογων συμβάντων, όπως και στα μέσα που χρησιμοποιούνται, ώστε όλες οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν να είναι αποτελεσματικές.

Παράλληλα η εκπαίδευση διεξήχθη τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας από τον Κορωναϊό COVID-19, κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την 5η Ιουνίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στο Λιμένα του Αδάμαντα. Αρχικά η Ομάδα Αντιρρύπανσης του ΔΛΤ που συγκροτείται από εθελοντές του Νησιού μας, συγκεντρώθηκε στο Λιμένα και ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών που διαθέτουμε, παρουσιάστηκε ενδελεχώς, ενώ αναλύθηκαν και οι τρόποι χρήσης αυτού, ανάλογα με τη φύση της διαρρεούσης ουσίας που ενδέχεται να παρατηρηθεί.  

Εν συνεχεία εκτελέστηκε Άσκηση Αντιρρύπανσης, το σενάριο της οποίας προέβλεπε Διαρροή Πετρελαιοειδών Αποβλήτων από ελλιμενισμένο εντός του Λιμένα Αδάμαντα σκάφος. Η αντιμετώπιση της υποτιθέμενης διαρροής πραγματοποιήθηκε με την παρέαση Πλωτών Φραγμάτων πέριξ αυτού, αλλά και γειτνιαζόντων σκαφών, και την απαραίτητη επιχειρησιακά αγκυροβόλησή τους.

Δια του παρόντος ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΛΤ Μήλου ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες στην ανωτέρω Εκπαίδευση και συγκεκριμένα του Λιμεναρχείο Μήλου, τη VICHOS TUGS που διέθεσε κατάλληλο σκάφος και προσωπικό, τους εθελοντές του Δήμου Κους Γ. Κυρίτση, Μ. Σαρακηνό, Γ. Μπάκρη, Αθ. Μπάκρη και Γ. Κούρτη, τους εθελοντές από τη ΔΕΗ Κους Α. Βήχο, Β. Κασιμάτη, Γ. Αγγελόπουλο, Ι. Ρούσσο, Θ. Συρίγο, Φ. Βικελή, καθώς και τους εθελοντές Κους Α. Σιδέρη (Αφαλάτωση Μήλου) και Ι. Τούρλο (IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά), η δε Εκπαίδευση δε θα ήταν εξίσου επιτυχημένη χωρίς τη συνεισφορά του Κυρίου Δ. Ξυδούς.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ δηλώνει εμφανώς ικανοποιημένος από το επίπεδο συμμετοχής και ετοιμότητας που επέδειξαν οι προαναφερθέντες και έχει τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού ρυπάνσεως, η αντιμετώπισή του θα είναι άμεση και καθ' όλα αποτελεσματική, με σκοπό την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος όλου του Νησιού μας.

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου, επιδεικνύοντας έμπρακτη μέριμνα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος σε όλες τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις ευθύνης του, την Πέμπτη 4/6 και την Παρασκευή 5/6/2020, εκτέλεσε Εκπαίδευση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Η εκπαίδευση, για μία ακόμα φορά, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εξειδικευμένης επιχείρηση "ΜΕΤΟΠΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", η οποία εκτός των άλλων έχει υπάρξει πολύτιμος αρωγός του ΔΛΤ και σε πραγματικά περιστατικά ρύπανσης.

Το θεωρητικό τμήμα της Εκπαίδευσης έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της 4ης Ιουνίου στην Αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου. Κατά τη διάρκειά του αναλύθηκαν θέματα που αφορούσαν στους τύπους ρυπογόνων ουσιών που ενδέχεται να εισέλθουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, στους τρόπους εισροής αυτών, αλλά και στις μεθόδους αντιμετώπισης ανάλογων συμβάντων, όπως και στα μέσα που χρησιμοποιούνται, ώστε όλες οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν να είναι αποτελεσματικές.

Παράλληλα η εκπαίδευση διεξήχθη τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας από τον Κορωναϊό COVID-19, κρατώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε την 5η Ιουνίου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στο Λιμένα του Αδάμαντα. Αρχικά η Ομάδα Αντιρρύπανσης του ΔΛΤ που συγκροτείται από εθελοντές του Νησιού μας, συγκεντρώθηκε στο Λιμένα και ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών που διαθέτουμε, παρουσιάστηκε ενδελεχώς, ενώ αναλύθηκαν και οι τρόποι χρήσης αυτού, ανάλογα με τη φύση της διαρρεούσης ουσίας που ενδέχεται να παρατηρηθεί.  

Εν συνεχεία εκτελέστηκε Άσκηση Αντιρρύπανσης, το σενάριο της οποίας προέβλεπε Διαρροή Πετρελαιοειδών Αποβλήτων από ελλιμενισμένο εντός του Λιμένα Αδάμαντα σκάφος. Η αντιμετώπιση της υποτιθέμενης διαρροής πραγματοποιήθηκε με την παρέαση Πλωτών Φραγμάτων πέριξ αυτού, αλλά και γειτνιαζόντων σκαφών, και την απαραίτητη επιχειρησιακά αγκυροβόλησή τους. 

Δια του παρόντος ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΛΤ Μήλου ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες στην ανωτέρω Εκπαίδευση και συγκεκριμένα του Λιμεναρχείο Μήλου, τη VICHOS TUGS που διέθεσε κατάλληλο σκάφος και προσωπικό, τους εθελοντές του Δήμου Κους Γ. Κυρίτση, Μ. Σαρακηνό, Γ. Μπάκρη, Αθ. Μπάκρη και Γ. Κούρτη, τους εθελοντές από τη ΔΕΗ Κους Α. Βήχο, Β. Κασιμάτη, Γ. Αγγελόπουλο, Ι. Ρούσσο, Θ. Συρίγο, Φ. Βικελή, καθώς και τους εθελοντές Κους Α. Σιδέρη (Αφαλάτωση Μήλου) και Ι. Τούρλο (IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά), η δε Εκπαίδευση δε θα ήταν εξίσου επιτυχημένη χωρίς τη συνεισφορά του Κυρίου Δ. Ξυδούς.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ δηλώνει εμφανώς ικανοποιημένος από το επίπεδο συμμετοχής και ετοιμότητας που επέδειξαν οι προαναφερθέντες και έχει τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού ρυπάνσεως, η αντιμετώπισή του θα είναι άμεση και καθ' όλα αποτελεσματική, με σκοπό την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος όλου του Νησιού μας.  

Δια του παρόντος ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΔΛΤ Μήλου ευχαριστεί θερμά τους συμμετέχοντες στην ανωτέρω Εκπαίδευση και συγκεκριμένα του Λιμεναρχείο Μήλου, τη VICHOS TUGS που διέθεσε κατάλληλο σκάφος και προσωπικό, τους εθελοντές του Δήμου Κους Γ. Κυρίτση, Μ. Σαρακηνό, Γ. Μπάκρη, Αθ. Μπάκρη και Γ. Κούρτη, τους εθελοντές από τη ΔΕΗ Κους Α. Βήχο, Β. Κασιμάτη, Γ. Αγγελόπουλο, Ι. Ρούσσο, Θ. Συρίγο, Φ. Βικελή, καθώς και τους εθελοντές Κους Α. Σιδέρη (Αφαλάτωση Μήλου) και Ι. Τούρλο (IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά), η δε Εκπαίδευση δε θα ήταν εξίσου επιτυχημένη χωρίς τη συνεισφορά του Κυρίου Δ. Ξυδούς.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤ δηλώνει εμφανώς ικανοποιημένος από το επίπεδο συμμετοχής και ετοιμότητας που επέδειξαν οι προαναφερθέντες και έχει τη βεβαιότητα ότι σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού ρυπάνσεως, η αντιμετώπισή του θα είναι άμεση και καθ' όλα αποτελεσματική, με σκοπό την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος όλου του Νησιού μας.

sthrixte

Δημοφιλή

 • Όλες οι μεγάλες προσφορές στο Alfa Market Μήλου από 14 έως 20 Μαΐου! +

  Στο Alfa Market Μήλου στον Τριοβάσαλο οι Προσφορές δεν σταματούν κάθε μέρα! Κάθε μέρα ενημερώνουμε την σελίδα με τις νέες Περισσότερα
 • Νέα live web camera στη Μήλο από το λιμάνι του Αδάμαντα +

  Η Forecast Weather Greece ανακοινώνει ότι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την νέα κάμερα στο λιμάνι της Μήλου. «Είμαστε Περισσότερα
 • Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες... +

  Ο φόβος της διασποράς επιβεβαιώθηκε… Και μερικές ημέρες πριν από το άνοιγμα των διεθνών αεροδρομίων καλό είναι να το σκεφτούμε Περισσότερα
 • Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στις Κυκλάδες! +

  Δεκατρία (13) νέα κρούσματα καταγράφηκαν και ένας καταγεγραμμένος θάνατος είναι ο απολογισμός από την πανδημία του κορονοϊού στην χώρα μας Περισσότερα
 • Νέος δήμαρχος Μήλου ο Μανώλης Μικέλης με σαρωτική νίκη! +

  Η Μήλος αποφάσισε να γυρίσει σελίδα και με ποσοστό 60,72%, να εμπιστευτεί ως νέο της δήμαρχο τον επικεφαλή του συνδυασμού Περισσότερα
 • Αυτοψία των «Μηλέικων Νέων» στην παραλία της Αχιβαδόλιμνης. (PHOTOS) +

  Μεγάλος ντόρος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία για αλλοίωση φυσικού τοπίου στην παραλία της Χιβαδόλιμνης στη Μήλο. Περισσότερα
 • Αιφνίδιος θάνατος 65χρονης γυναίκας στη Μήλο +

  Θλίψη έχει προκαλέσει στη Μηλέικη κοινωνία ο αιφνίδιος θάνατος 65χρονης γυναίκας. Η άτυχη συμπολίτης μας μεταφέρθηκε την Κυριακή 14 Μαρτίου Περισσότερα
 • Ηλίας Αποστολόπουλος – Επιστολή παραίτησης από το Κέντρο Υγείας Μήλου! +

  Την παραίτηση του υπέβαλε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου ο επί σειρά ετών ιατρός του Κέντρου Υγείας Μήλου Ηλίας Αποστολόπουλος. Στην Περισσότερα
 • Θανάτωσαν με φόλες δεκάδες γατάκια στην Κίμωλο – Σκληρές εικόνες +

  Θλίψη και οργή προκαλούν οι εικόνες και η είδηση από την γειτονική μας Κίμωλο με τις δεκάδες θανατώσεις από δηλητηρίαση Περισσότερα
 • Κέλλυ Κωστούλια: Η Οχιά της Μήλου «ξύπνησε» (VIDEO) +

  Η οχιά της Μήλου «ξύπνησε» με άγριες διαθέσεις και όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης του στα social media ο επιστημονικός Περισσότερα
 • 1
 • 2