Δήμος Μήλου

Λόγω βλάβης που προέκυψε στο δίκτυο αποχέτευσης, το οδικό δίκτυο μεταξύ των περιοχών Μπαλωμένης μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο θα παραμείνει κλειστό, για την ασφάλεια όλων.

Οι εργασίες θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.

Δήμος Μήλου