Δήμος Μήλου

«Παρακαλούνται οι κάτοικοι των περιοχών ευθύνης Κοινότητας Μήλου οι οποίοι έχουν εντοπίσει εγκαταλειμμένα οχήματα σε δημοτικούς χώρους, να επικοινωνήσουν με τον Δήμο Μήλου, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνσή τους σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Υπενθυμίζουμε πως εγκαταλειμμένο όχημα θεωρείται σύμφωνα με το Άρθρο 2 του ΠΔ  116/04:

-κάθε όχημα το οποίο βρίσκεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες

-κάθε όχημα το οποίο βρίσκεται σε δημόσιους, δημοτικούς,  κοινοτικούς, λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, ανεξάρτητα αν αυτό φέρει πινακίδες κυκλοφορίας ή όχι.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ