Δήμος Μήλου

 

Ο Δήμος Μήλου ανακοινώνει ότι την 26/03/2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα από 10.00π.μ. έως 11.30π.μ. θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου, φανερός , προφορικός , πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στις περιοχές:

Α) ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 300,00τ.μ

Β) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 200,00τ.μ.

Γ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΙΒΑΔΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 300,00τ.μ.

Δ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 20,00τ.μ.

Ε) ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 10,00τ.μ.

ΣΤ) ΆΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 5,00τ.μ.

Ζ) ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 10,00τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης της παραλίας αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 31/12/2019.

Σε συμπληρωματική ανακοίνωση του ανακοινώνει επίσης ότι την 26/03/2019, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα από 11.30π.μ. έως 11.45 θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία του Δήμου Μήλου, φανερός, προφορικός , πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού στην περιοχή:

ΦΥΡΙΠΛΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ συνολικού εμβαδού 300,00τ.μ

Η διάρκεια της μίσθωσης της παραλίας αρχίζει από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και λήγει την 31/12/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα επίσημα έγγραφα/διακηρύξεις επικοινωνήστε με τον Δήμο Μήλου.