Αθλητισμός

Το Δ.Σ. του ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΥ Α.Σ. έλαβε την εξαιρετική πρωτοβουλία να θέσει ως πρόταση, στο πλαίσιο  συνεργασίας με το Δήμο Μήλου, τη δημιουργία Ομάδας Στίβου ΑΜΕΑ – Ατόμων με Ειδικές Ικανότητες. 

Σκοπός και όραμα του Αθλητικού Συλλόγου,  είναι η πρόσβαση και η δημιουργία ίσων ευκαιριών στο τομέα του αθλητισμού για τα άτομα με ειδικές ικανότητες του νησιού μας.

Η Ομάδα Στίβου ΑΜΕΑ θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Παμμηλιακού, ενώ οι προπονήσεις θα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό του Συλλόγου.

Το πρόγραμμα και οι τομείς άθλησης θα δημιουργηθούν με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες και δυνατότητες των συμμετεχόντων, οι οποίοι δεν θα επιβαρύνονται με χρηματική συνδρομή.

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα  Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Μήλου για ενημέρωση και εκδήλωση ενδιαφέροντος, στα τηλέφωνα 22870 22149 και 22202 καθώς και στα τηλέφωνα του Παμμηλιακού  21844  και  6946372705.

Το επιστημονικό προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μήλου, θα βρίσκεται δίπλα στις ανάγκες του νέου τμήματος αθλητών του Παμμηλιακού, προκειμένου να συνεισφέρει με την πολύπλευρη υποστήριξη του.

Δήμος Μήλου