Αθλητισμός

Το  Δ.Σ. του Α.Σ ΠΛΑΚΩΝ ΜΗΛΟΥ «ΙΕΡΑΞ 1960»  προσκαλεί τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (*) του σωματείου , που θα πραγματοποιηθεί στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΛΟΥ   (ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ) την ΔΕΥΤΕΡΑ 05/02/2024 και ώρα 19:00-20:00 με θέματα:

1) Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης (Ν.4726/2020 ΦΕΚ Α 181/18.9.2020)

2) Απολογισμός Δράσης ΕΤΟΥΣ 2023

3) Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού 2023 και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024

4) Προτάσεις και τοποθετήσεις μελών για το μέλλον και την εξέλιξη του σωματείου.

5) Διαγραφή Μελών (ΑΡΘΡ. 8 παρ. 1γ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ)

6) Καθορισμός ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη ΝΕΟΥ Διοικητικού Συμβουλίου  (Ν.4726/2020 ΦΕΚ Α 181/18.9.2020) βάσει και των οδηγιών της ΓΓΑ .

(*)Σημ  Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί την ΔΕΥΤΕΡΑ στις 05/03 /2024  ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν

Εκ μέρους του Α.Σ.ΙΕΡΑΚΑΣ ΜΗΛΟΥ1960